Dades

Falcons

Horari dels centres: dissabtes de 18:00 a 20:00

Adreça: Plaça dels Països Catalans sn. - Llinars del Vallès

Correu electrònic: falcons@cellv.cat

Ingressos: Compte La Caixa - ES95 2100 0156 31 0200313560 (Concepte: falcons-nom-cognoms-data sortida)


Secció infantil juvenil 

Correu electrònic: infantilijuvenil@cellv.cat

Telèfon de contacte: 603 402 431


Secretaria

Horari d'atenció al públic: dissabtes de 18:00 a 20:00

Correu electrònic: secretaria@cellv.cat


Lloguer de material

Horaris: a convenir amb el responsable

Correu electrònic: material@cellv.cat